////

W MENOPAUZIE

Posted by: admin  :  Category: Menopauza.Środek życia

W menopauzie i wkraczaniu w wiek średni często towarzyszą objawy natury emocjonalnej. Częściowo wynikają one z tego, że kobieta sama zaczyna dostrzegać zmia­ny zachodzące w swoim organizmie. To zupełnie naturalne i jak najbardziej zrozumiałe, że kobiety są wrażliwe natakie rady­kalne przemiany dotyczące własnego ciała. Najistotniejszym jednak czynnikiem odpowiedzialnym za specyficzną emocjonalną huśtawkę jest występujący u niektó­rych kobiet w średnim wieku niedobór estrogenu. Dokładny proces, w wyniku którego obniżony poziom estrogenu wywo­łuje u kobiet owe emocjonalne zmiany, nie jest jeszcze dosta­tecznie zrozumiały. Zaczyna się prawdopodobnie w rejonie podwzgórza mózgu, czyli tej jego części, która jest odpowie­dzialna za sferę naszych przeżyć. Mózgowe komórki tego gru­czołowego centrum są wrażliwe na zmieniający się poziom obu żeńskich hormonów płciowych – estrogenu i progesteronu.

EMOCJE A CYKL MENSTRUACYJNY

Posted by: admin  :  Category: Menopauza.Środek życia

Najlepszym przykładem ilustrującym wpływ estrogenu na sferę przeżyć jest u kobiety cykl menstruacyjny, w czasie któ­rego wahania ilości estrogenu oraz progesteronu powodują wyraźne zmiany jej nastroju i samopoczucia.Prześledźmy więc teraz razem z „przeciętną” kobietą (zda­jąc sobie jednocześnie sprawę, że takiej po prostu nie ma!) 28-dniowy cykl i przekonajmy się, jakim fluktuacjom podlega­ją w ciągu tych czterech tygodni jej emocje. Podczas pierwszego tygodnia cyklu miesiączkowego, kie­dy jajniki wytwarzają estrogen w coraz większych ilościach, kobieta odczuwa na ogól przypływ energii i ambicji, pragnie ostro zabrać się do pracy, zrealizować jakieś zamiary. Jest wówczas stanowcza, pewna siebie i pragnie wszystkich wokół skłonić do działania.

POCZĄTEK DRUGIEGO TYGODNIA

Posted by: admin  :  Category: Menopauza.Środek życia

Na początku drugiego tygodnia poziom estrogenu prze­staje rosnąć i zaczyna się subtelna, lecz dostrzegalna przemiana. Dominuje wtedy łagodny, bardziej zrelaksowany i dojrzały sto­sunek do otoczenia. Kobieta jest życzliwa, kochająca, twórcza, niekiedy trochę kapryśna, ma czasem chęć „wąchać kwiatki”. Obecna wciąż w organizmie część energii z pierwszego tygod­nia może nawet skłonić ją, żeby owe kwiatki zasadzić! Pod koniec drugiego tygodnia ma miej sce o wulacj a i kobieta jeszcze czuje się dobrze. Jest spokojna i opanowana, pobłażliwa, trochę bardziej bierna, mniej stanowcza, pragnie być kochanką dla swego męża i dobrą opiekunką rodziny.

TRZECI I CZWARTY TYDZIEŃ

Posted by: admin  :  Category: Menopauza.Środek życia

Trzeci tydzień oznacza pojawienie się w organizmie pro­gesteronu. Równolegle ma miejsce kolejny, lecz tym razem niewielki wzrost wytwarzania estrogenu. Oba te hormony, któ­rych poziom się podnosi, wywołują u kobiety stan nerwowości i zaniepokojenia. Staje się ona mniej życzliwa, nieco humorzas- ta, odczuwa zniechęcenie, popada w melancholię. Może jej się wówczas wydawać, że wkrótce zdarzy się coś złego, lecz nie potrafi swoich odczuć racjonalnie wyjaśnić. Kobieta odnosi wrażenie, że nic się jej nie udaje, co dodatkowo zwiększa poczucie zagubienia i frustracji. Tydzień czwarty, poprzedzający miesiączkę, charaktery­zuje się gwałtownie opadającym poziomem zarówno estrogenu, jak i progesteronu.

DENERWUJĄCE DROBIAZGI

Posted by: admin  :  Category: Menopauza.Środek życia

W czwartym tygodniu opadający poziom hormonów powoduje to wzrost napięcia i wewnętrzne­go niepokoju. Nawet drobiazgi denerwują i wyprowadzają z równowagi. Kobieta jest przeświadczona, że nikt o nią nie dba, nikt w niczym nie pomoże. Czuje się jak w kleszczach – chciałaby niejednokrotnie wykrzyknąć: „Dajcie mi wreszcie spokój!” – równie silnie pragnie odizolowania się od wszystkich -jak i bliskości ze swoją rodziną. Taki właśnie pełen sprzecz­ności nastrój w krańcowym, modelowym przypadku nosi naz­wę „syndromu przedmiesiączkowego”. Towarzyszą mu często bóle głowy, brak energii, gwałtowne zmiany humoru, skłonność do irytacji, niepokój i zniechęcenie do świata.

GDY ZACZYNA SIĘ MIESIĄCZKA

Posted by: admin  :  Category: Menopauza.Środek życia

Kiedy zaczyna się miesiączka, odczuwane dotychczas napięcie znika, a samopoczucie ulega poprawie. Kobieta znów staje się racjonalna, optymistycznie spogląda na świat, postrzegając wszystko w nowym świetle. Mąż i dzieci po­nownie są w centrum jej uwagi, znów są cudowni, mądrzy i najlepsi. Rzecz jasna są to tylko ogólne tendencje. Kobieta nie jest przecież więźniem swych biologicznych cykli. Jednakże jej fizyczna natura zawsze wywiera określony wpływ, na nastrój i emocje, które czasem stają się nadzwyczaj zmienne. Autorka Jean Lush, która w swoich pracach wiele miejsca poświęciła tym zmianom, stwierdziła kiedyś: „(…) życie kobiety to jak żeglowanie łodzią przez ocean – czasem, przy niedużej fali, jest łagodne i spokojne, kiedy indziej z kolei przetacza się huragan, żaglem szarpie wichura, a fala jest potężna. Wtedy człowiek się zastanawia, czy w ogóle przeżyje!”